Biliard, poolbiliard

Barevné koule jsou zformovány do kosočtverce, s koulí č.1 v jeho čele a na zadním bodu, s koulí č.9 ve středu kosočtverce a s ostatními koulemi v náhodném pořadí s co nejtěsnější vzájemnou polohou. Rozehrává se z ruky v záhlaví.

Začátek a konec hry

Devítka se hraje s devíti barevnými koulemi číslovanými od jedné do devíti a s koulí bílou. První koulí, kterou bílá koule kontaktuje, musí při každém strku být koule s nejnižším číslem na stole, ale koule nemusejí být potopeny v pořadí. Pokud hráč biliardu potopí některou kouli při legálním strku, zůstává u stolu pro další strk a pokračuje, dokud nemine, nefauluje nebo nevyhraje biliardovou hru potopením koule č.9. Pokud se mine, střídající biliardový hráč musí hrát z pozice zanechané předchozím hráčem, po faulu však smí střídající hráč rozehrát z ruky kdekoliv na stole. Hráči biliardu nejsou povinni hlásit žádný strk. Biliardový zápas končí, když jeden z hráčů vyhraje požadovaný počet her.

Zformování barevných koulí

Barevné koule jsou zformovány do kosočtverce, s koulí č.1 v jeho čele a na zadním bodu, s koulí č.9 ve středu kosočtverce a s ostatními koulemi v náhodném pořadí s co nejtěsnější vzájemnou polohou. Rozehrává se z ruky v záhlaví.

Seznam možností pro hru

Vítěz rozehrání má právo rozstřelu. V devítce vítěz každé hry biliard rozstřeluje tu následující, pokud nebylo organizátorem turnaje stanoveno jinak. Následuje seznam možností, z nichž mohou turnajoví činovníci předem určit:

(a) Hráči se střídají v rozstřelu.

(b) Poražený rozstřeluje.

(c) Hráč s horším skóre v počtu her rozstřeluje.

Pravidla hry - Řádný rozstřel

Pravidla řídící rozstřel jsou stejná jako pro ostatní strky s výjimkami:

 1. Rozstřelující hráč musí zasáhnout nejprve kouli č.1 a buď potopit kouli nebo přivést nejméně čtyři číslované koule na mantinel.

 2. Pokud je bílá koule potopena nebo vyhozena ze stolu nebo nejsou splněny požadavky na zahajovací rozstřel, jde o faul a střídající hráč rozehrává z ruky kdekoliv na stole.

 3. Pokud rozstřelující hráč způsobí rozstřelem vyskočení barevné koule ze stolu, jde o faul a střídající hráč rozehrává z ruky kdekoliv na stole. Barevná koule není vrácena do hry (výjimka:
  pokud jde o kouli č.9, je vrácena na podélnou čáru k zadnímu bodu).

Pravidla hry - Pokračování hry

Při strku, který následuje bezprostředně po řádném rozstřelu, může hráč na strku zahrát „push out”. Pokud hráč na strku potopí jednu nebo více koulí při řádném rozstřelu, pokračuje ve hře, dokud nemine, nefauluje nebo nevyhraje hru. Jestliže hráč mine nebo fauluje, druhý hráč začíná svůj náběh a hraje, dokud sám nemine, nefauluje nebo nevyhraje. Hra končí, když je potopena koule č.9 při legálním strku nebo když je hra zrušena v důsledku vážného porušení pravidel.

Pravidla hry - Push out v biliardu - vysvětlení

Hráč biliardu, který zahrává strk bezprostředně po řádném rozstřelu, může hrát push out ve snaze přemístit bílou kouli do lepší polohy pro možnosti, které následují. Při push outu nemusí bílá koule kontaktovat žádnou barevnou kouli ani mantinel, avšak všechna ostatní pravidla o faulech dále platí. Hráč musí před strkem oznámit svůj záměr hrát push out, jinak je strk považován za normální strk. Žádná koule potopená při push outu není započítána a zůstává potopená s výjimkou koule č.9. Následně po řádném push outu smí střídající hráč hrát z dosažené pozice nebo vrátit strk zpět hráči, který push out zahrál. Push out není pokládán za faul, pokud nebylo porušeno žádné pravidlo. Nesprávný push out je trestán podle typu způsobeného faulu. Pokud hráč potopí bílou kouli při rozstřelu, střídající hráč nemůže hrát push out.

Rozeznání faulu

Když hráč biliardu způsobí faul, musí zanechat hry na stole a žádná z koulí potopených při chybném strku není vrácena do hry (výjimka: pokud byla potopena koule č.9, je vrácena na podélnou čáru k zadnímu bodu). Střídající biliardový hráč získá hru z ruky; před svým prvním strkem smí umístit bílou kouli kdekoliv na stole. Pokud se hráč dopustí několika faulů při strku, jsou počítány pouze jako jeden faul.

 • Chybný strk

  Pokud první barevná koule, kontaktovaná bílou koulí, není koule s nejnižším číslem na stole, jde o faul.

 • Žádný mantinel

  Pokud nebyla potopena žádná barevná koule a poté, co bílá koule kontaktuje barevnou kouli, žádná koule nedojde na mantinel, vznikne faul.

 • Hra z ruky

  Při hraní biliardu z ruky smí hráč umístit bílou kouli kdekoliv na stole s výjimkou kontaktu s barevnou koulí. Smí pokračovat v nastavování pozice bílé koule, dokud nezahraje strk.

 • Barevné koule vyskočené ze stolu

  Nepotopená koule je pokládána za zahranou mimo biliardový stůl, pokud skončí jinde než na ploše stolu. Zahrání barevné koule mimo stůl je faul. Vyskočené barevné koule nejsou vráceny do hry (výjimka: pokud jde o kouli č.9, je vrácena na podélnou čáru k zadnímu bodu) a hra pokračuje.

 • Faul při skoku a massé

  Hraje-li se zápas bez rozhodčího, bude pokládáno za faul na bílé kouli, pokud během pokusu o skok, oblouk nebo massé bílé koule přes nebo kolem překážející barevné koule, dojde k pohybu překážející koule (bez ohledu zda byla pohnuta rukou, tágem nebo hráběmi).

 • Tři navazující fauly

  Pokud hráč biliardu fauluje třikrát za sebou ve třech navazujících strcích, aniž by provedl mezilehlý legální strk, ztrácí hru. Tři fauly se musí vyskytnout v jedné biliardové hře. Mezi druhým a třetím faulem musí být uskutečněno varování. Hráčův náběh začíná, když je oprávněn převzít strk a končí na konci strku, při němž mine, fauluje nebo vyhraje, případně pokud fauluje mezi strky.

Patová situace a rozhodčí

Pokud rozhodčí dojde k závěru, že žádný z hráčů se nesnaží zvítězit v dané situaci, oznámí tento závěr a každý hráč dostane tři střídání u stolu navíc. Pak, pokud rozhodčí cítí, že nedošlo k pokroku pro vyřešení, ohlásí danou hru za patovou a původní hráč, který ji rozstřeloval, provede její nový rozstřel.

Kdy hra končí

Při zahajovacím rozstřelu v biliardu se pokládá hra za zahájenou, jakmile je bílá koule zasažena hlavičkou tága. Při zahajovacím rozstřelu v biliardu musí být legálně zasažena koule č.1. Hra končí na konci řádného strku, v němž je potopena koule č.9 nebo když hráč ztratí hru v důsledku faulu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8514 (vitejdoma.cz/zabava#8139)


Přidat komentář