Věštění on-line - věštění po telefonu

Není Vám příjemné setkat se s vědmou přímo ve věštírně? Zkuste si požádat o věštbu, horoskop nebo výklad snu on line. Funguje to stejně jako při osobním setkání. Jen musíte odpovědět na několik otázek.

Věštění on -line - věštění po telefonu

Jak může fungovat věštění na dálku? Jak je možné, že s osobou, které věští budoucnost nemusí být vědma v osobním kontaktu? Nemusí se jí dotýkat? Nemusí osoba sama sejmout z balíčku karty? Nemusí se dívat do křišťálové koule?

Každá čarodějka, vědma, věštkyně, věštec nebo mág má svá vlastní pravidla a u někoho jsou dokonce osobní kontakty zakázány i když přijdete přímo do věštírny. Může se tím narušit karma, fluidum nebo přenesete negativní emergie přímo na vědmu, takže si svojí energii chrání, jsou očištěné, nabité a striktně se vyhýbají kontaktu.Navštivte rubriku věštění v Magazín Esoterika.

Proto případ od případu – někomu to vadí jinému ne. A protože energie nezná prostor, ani čas, můžete tedy sedět hned vedle kartářky a jí se vůbec nemusí povést na Vás napojit nebo naopak můžete být na druhém konci Země a ve chvíli, kdy se na Vás kartářka zaháčkuje - udělá výklad.

K napojení někdy stačí slyšet jen hlas, nebo znát jméno - já jako pojistku chci znát i datum a čas narození. Prý je to trošku přirovnatelné k telefonování, jen vytočit to správné číslo...... Možná Vás zajímá výklad karet, možná věštění z koule, možná však trpíte noční můrou – snem, který se neustále opakuje noc co noc a Vy by jste chtěli přijít tomuto začarovanému kruhu na kloub.

Výklad snů - on-line

Symbolika ve snu tak může mít dvojí charakter. Předměty mají své typické obecné vlastnosti, na kterých se shodne většina lidí. Třeba že slunce poskytuje světlo, teplo a vznáší se nad našimi hlavami. Slunce je díky tomu vhodným prostředkem, tedy symbolem, k vyjádření našeho vědomí a poznání.

Každá věc však může mít i vlastnosti jedinečné, které nesou sdělovací hodnotu pouze pro snícího a nelze se jich dobrat jinak než jeho volnými asociacemi. Takže kromě obecných vlastností, které již zmiňované slunce má, můžeme zjistit, že například ten či onen snící měl v dětství na ledničce obrázek usmívajícího se slunce. Proto se mu při pomyšlení na slunce vybaví místo božství nečekaně chlad a potrava. Úskostné sny - tyto sny nám pomáhají odhalit věci, kterých se bojíme, pomáhají nám postavit se čelem k problémům, které v bdělém stavu popíráme, nebo se jim vyhýbáme.

Můžeme oslovit věštkyni, aby nám pomohla rozklíčovat náš sen, ale budeme muset o něm umět trošku povyprávět. Protože většina lidí zanedlouho po probuzení své sny zapomíná, doporučuje se, aby jste ihned po procitnutí vzali tužku a papír a zaznamenali si co nejvíce bodů, které Vám sen připomenou. Pasáže – která Vás děsí nebo naopak uklidňují, osoby, zvířata, místa a také možné souvislosti s realitou – nedávno nebo naopak dávno prožitou.

Horoskopy - on-line

Astrologie je diagnostický nástroj, který pracuje v tom smyslu, že ve chvíli našeho zrození - prvního nádechu, se hvězdná mapa vtiskuje do dispozic, se kterými v životě pracujeme. Seriózní astrologie pracuje s 34 prvky a sluneční znamení je jen jedno z nich, tedy je to jakási rovnice o 34 proměnných, které mají různou váhu.

Přesný čas je velmi důležitý, protože ukazuje právě onu individuální osobnost člověka a zároveň obraz doby, do které se jedinec zrodil. Mění se neustále a originálně zabarvuje osobnost každého člověka. Neznamená to, že planety určují naše žití, jen mohou napovídat jaké dispozice nám byly dány a jak s nimi tedy lze nakládat. Astrologie dává rámec či prostor, ve kterém se pohybuje dotyčný člověk, je nastíněním kvality času, který daný problém či situaci obestírá.

Slova českého astrologa - alespoň v základech, by se měl s astrologií seznámit každý člověk. Na školách by mohla být vyučována jako nepovinný předmět. Vedlo by to ke sbližování lidí, pochopení rozdílů mezi nimi, k sebepoznání, nalezení svého místa na tomto světě. Horoskop dítěte by rodičům zmírnil nejednu horkou chvilku při výchově, dospělým pomohl k hladšímu průběhu života.

Co umí astrolog?

 1. odhalí Váš skrytý potenciál
 2. dostanete informace o svých možnostech
 3. naznačí Vám cestu k rozvinutí Vaší osobnosti a k seberealizaci
 4. pomůže Vám lépe poznat sebe sama a pochopit Vaše vztahy k ostatním lidem
 5. naznačuje vlastnosti osobnosti, které se mohou dále rozvíjet
 6. pomůže Vám porozumět příčinám Vašich případných potíží
 7. ukáže, jaká máte nadání a k čemu se hodíte může Vás vést při hledání lepšího způsobu komunikace, soužití, nebo vzájemného rozvíjení partnerského vztahu

Výklad osobního charakteru, má také důležitou vypovídající schopnost

 • rozbor Vašich schopností a vloh
 • jaké máte vrozené předpoklady a talenty
 • jaký máte vztah k okolnímu světu
 • projevování citů a pocitů
 • záliby, práce a kariéra
 • vztah k majetku a hmotným věcem
 • činnost Vašeho rozumu a myšlení
 • jaký význam má pro Vás rodina a děti
 • jakou roli u Vás hraje bydlení a domov
 • vliv lásky, partnerských vztahů a sexuality
 • ve kterých oblastech života je vhodné se rozvíjet
 • charakter a zjevnou i skrytou povahu Vaší osobnosti
 • jak se projevujete, jak působíte na své okolí a komunikujete s lidmi
 • která oblast zkušeností Vás přitahuje a proč kdy a ve které oblasti můžete snadněji dosáhnout úspěchu

Čím Vás překvapí horoskop dítěte?

Analýza horoskopu dítěte je určena rodičům, prarodičům a všem, kterým záleží na zdravém vývoji a spokojenosti dítěte, tedy těm, kteří chtějí zmapovat jeho jedinečné schopnosti a pomoci je rozvinout.

Analýza horoskopu dítěte poskytuje ucelený obraz jeho osobnosti. Odhaluje neznámá zákoutí charakteru, ukazuje na skrytý potenciál, popisuje jeho citové potřeby, intelekt, kreativitu a to, jaké fyzické aktivity a sport ho pravděpodobně budou přitahovat.

Horoskop a dispozice v zaměstnání?

Možná, že právě i Váš šéf dostává od vědmy pravidelné hlášení o charakteru budoucích zaměstnanců. Uvádíme několik ukázek...

Vodnář - umí skvěle smlouvat a v technickém a logickém prostředí se cítí jako ryba ve vodě. Rád totiž přemýšlí, experimentuje a převádí abstraktní v konkrétní. Má velmi pevnou vůli a je velmi ctižádostivý, na schůzku včas ale nikdy nedorazí.

Beran - rád pracuje samostatně a vidí především své zájmy. Má ale spoustu dobrých nápadů a vyplatí se ho mít za kolegu. Strhne vás svým nadšením a touhou uspět a poradí si i s těmi nejsložitějšími úkoly.

Býk - silný a odvážný býk umí dobře využívat svoje schopnosti a inteligenci. Ve své práci je zručný, praktický a především důvěryhodný. U býka se střídá umělecké zaměření s vynikajícím obchodním talentem.

Lev - se svými vůdčími schopnostmi je svobodným podnikatelem tělem i duší a neustálým iniciátorem. Umí reagovat rychle, správně a účinně. Má přirozenou autoritu, je přátelský, ale nezná kompromisy. Jeho sebedůvěra mu nedovolí sedět v koutě. Vždycky se s ním dobře pobavíte.

Střelec – pořádku milovnost a systematičnost ho zcela vystihuje. Reaguje rychle a je obdařen neuvěřitelnou energií a elánem. Nesmí jej nikdo omezovat. Bojuje za spravedlnost, vybouchne kvůli maličkosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8443 (vitejdoma.cz/zabava#9808)


Přidat komentář