Tarot - výklady, charakteristika

Rádi byste znali na Vaše otázky, i ty nejtajnější, odpovědi? Vaše starosti, pochyby můžete pomocí tarotu řešit i zkoumat. S tarotem pohlédnete do Vašeho podvědomí a budete moci pochopit, co Vám chce sdělit Universum.

Doporučujeme:

 • Alternativní medicína Znojmo:Pořádání prožitkových seminářů sebepoznání. Nabídka výkladu tarotu, Reiki, automatické a intuitivní kresby, energetických obrazů.

Historie tarotu

Tarot je tisíce let starý způsob výkladu karet. 300 n.l.  se datujte jako pravděpodobný vznik knihy Sefer Necita, která dala základ pro kabalistické pojetí tarotu. Za nepřímé předky tarotu jsou považovány hrací karty pocházející z 13. století z Egypta, který tehdy spadal pod Mamlúcký sultanát. Tarot se postupně vyvíjel až do současnosti. Slovo tarot pochází z italského slova "tarocchi".

Charakteristika tarotu

 • Tarot je karetní systém, který tvoří 78 karet. Tarot je složen z Malé arkány a Velké arkány, kdy každá karta má svůj specifický význam. V kartách jsou zastoupeny čtyři základní živly, které známe z přírody: vzduch, voda, oheň, země. Tarotové karty představují život takový, jaký je ve skutečnosti. Je odrazem nás samotných a života, který nás obklopuje.
 • Jednotlivé symboly Tarotu mohou být cenným pomocníkem ve snaze o zvýšení Vašeho sebepoznání.
 • Velká arkána je významnější částí, obsahuje 22 symbolických obrázků neboli trumfů. Karty jsou očíslovány obvykle římskými číslicemi od 0 do 21 a každá karta má svůj název.
 • Malá arkána sestává ze zbývajících 56 karet, rozdělených do 4 barev či druhů na: 1. hole, 2. poháry, 3. meče, 4. disky. Jednotlivé barvy odpovídají 4 živlům a jsou analogické k 4 psychickým funkcím, kterými jsou hole - oheň - intuice, poháry - voda - cítění, meče - vzduch - myšlení, disky - země - vnímání. Každý ze živlů (barev) je zastoupen čtrnácti karetními obrazy, vždy deset karet od esa (reprezentujícího koncentraci sil živlu), přes dvojku, trojku až po desítku (představující dovršení vývoje živlu), dále čtyři tzv. dvorní karty (zastupující 16 možných kombinací 4 základních živlů) -  princezna (někdy páže), princ (někdy rytíř), královna a král (někdy rytíř).

Symboly karet velké arkány a jejich základní poučení

 • Karta bez čísla - Blázen: nepodléhejte bláznivému světu, Kde blázni jsou považováni za následováníhodné a moudří za blázny.
 • Karta číslo 1 - Kejklíř - Mág: nevydělávejte na hlouposti ostatních a neprodělávejte na hlouposti vlastní.
 • Karta číslo 2 - Papežka: získání skrytého pokladu nebo tajemství je podmíněno naší upřímnou snahou.
 • Karta číslo 3 - Císařovna: neslužte tělu, ale ani jím neopovrhujte.
 • Karta číslo 4 - Císař: chovejte se ke druhým tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám.
 • Karta číslo 5 - Papež: nejspolehlivější radu naleznete ve svém srdci.
 • Karta číslo 6 - Zamilovaný: ve hmotném světě neexistuje dokonalé řešení.
 • Karta číslo 7 - Vůz: odvaha vůči nebezpečí, které neznáme je hazard.
 • Karta číslo 8 - Spravedlnost: chraň se jednoduchých soudů a snaž se porozumět.
 • Karta číslo 9 - Poustevník: cesta k pravdě je často cestou osamění.
 • Karta číslo 10 - Kolo štěstěny: z kruhu vykročíme stoupením do jeho středu.
 • Karta číslo 11 - Síla: pěstujte v sobě něžnou vnitřní sílu, která nemusí nic dokazovat.
 • Karta číslo 12 - Viselec: velká tajemství by se neměla získávat násilím.
 • Karta číslo 13 - Smrt: fyzická smrt je přechodem ze tmy do světla.
 • Karta číslo 14 - Mírnost: všechny násilnosti se obrátí proti nám samým.
 • Karta číslo 15 - Ďábel: nepodceňujte zlo, respektujte ho, ale nepodléhejte mu.
 • Karta číslo 16 - Věž: vysoké věže se dají stavět jen na poctivých základech.
 • Karta číslo 17 - Hvězda: berte ohled na svého anděla strážného, i on potřebuje odpočinek.
 • Karta číslo 18 - Měsíc: temná noc duše je moment pravdy, hrůzy a údivu.
 • Karta číslo 19 - Slunce: energie by měla hřát, a ne pálit.
 • Karta číslo 20 - Soud: občas je nutné se ohlédnout zpět a zamyslet se nad životem.
 • Karta číslo 21 - Svět: nestraňte se světa, ani se jím nenechte pohltit.

Princip věštění pomocí tarotu

 • Výklad tarotových karet představuje způsob, jak můžete komunikovat s Vaším podvědomím.
 • Tarot Vám pomáhá nahlédnout do Vašeho nitra, pomáhá Vám prozřít různé životní otázky, a to v zcela jiném světle, než na jaký jste zvyklí.
 • Tarot Vám může pomoci nasměrovat na tu správnou cestu, naučit se prožívat a užívat života přirozeně a plně.

Co se dozvíte z výkladu tarotu

Škála otázek, dohadů i problémů, které můžete pomocí tarotu řešit a zkoumat, je široká. Počínaje partnerskými problémy, zaměstnáním, rodinnými problémy, přes objevování sebe sama až k nalezení toho správného postoje či dokonce i životního cíle.

Pro výklad tarotu však vybírejte zkušenou kartářku. Jak ji však najít a vybrat. Nejlépe z referencí Vašich přátel, blízkých apod.

Jak probíhá výklad tarotu

 • Princip výběru té vyvolené karty spočívá v tom, že každý z Vás intuitivně cítí, která odpověď je ta správná, ale často bývá tato odpověď zasunutá hluboko v podvědomí a člověk, ovlivněný spoustou okolností si tu skutečnost nemusí plně uvědomovat.
 • Samotný výklad tarotu probíhá tak, že po zamíchání balíčku tarotových karet si vyberete příslušný počet karet, například devět (počet záleží na typu výkladu) a následně vyslechne výklad kartářky.
 • Doplňujícíma otázkami se můžete dozvědět hlubších pravd, které Vám mohou pomoci zorientovat se v problému a uvidět možná řešení dané situace.
 • Při výkladu tarotových karet je možno používat také různých podpůrných mechanismů, jako například zapálit v místnosti svíčku, vonnou tyčinku, karty zabalit do hedvábného šátku aj. Důležitějším aspektem je však naladění té správné duchovní atmosféry zejména ve Vašem nitru, tzn. Snažit se odpoutat od každodenních starostí a naladění.

Způsoby výkladu tarotu

Způsobů výkladů existuje nepřeberné množství. Mezi nejznámější patří:

 • Tarotová karta dne - jedná se o vytažení karty pro konkrétní den. Tažená karta Vám prozradí, v jakém duchu příslušný den bude, co vněm budete moci využít, na co byste se měli a mohli zaměřit, čeho se případně vyvarovat.
 • Magická sedmička - tímto způsobem výkladu si můžete nechat vyložit jakoukoli událost. Můžete se dozvědět, jaký bude mít daná událost průběh, co jí může ovlivnit, jaký bude konečný výsledek. Výklad magické sedmičky lze využít pro další výklady: průběh a úspěšnost studia; průběh nemoci a úspěšnost léčby; pracovní stabilita či změna zaměstnání; budoucnost v citových záležitostech; dispozice ovlivňující vstup do života u dětí; prosperita podnikatelská a finanční; tělesné a psychické zdraví.
 • Karta zrození - výkladem můžete získat informaci o tom, která karta je Vaším životním symbolem osobnosti, a která karta je Vaším životním symbolem duše. Jednoduše napíšete pod sebe datum dne, měsíce a roku Vašeho narození a sečtete jej. Získáte čtyřmístné číslo a to opět sečtete. Převážně vychází dvoumístné číslo. Pokud je toto vyšší než 22 znovu jej sečtete. Konečný výsledek Vám prozradí která karta velké arkány tarotu je Vaším životním symbolem osobnosti. Pokud je i toto číslo dvoumístné, tak jej sečtěte a dostanete druhé číslo, které je životním symbolem vaší duše. Pokud bude součet čtyřmístného čísla jednomístný, představuje životní symbol osobnosti, tak životní symbol duše.
 • Vztahový výklad - vztahové výklady se dále dělí na rodinné, přátelské, pracovní, citové.
 • Podstata jedničky - výklad spočívá v prozrazení, co je podstatou určitého problému.

Doporučujeme:

 • Alternativní medicína Znojmo:Pořádání prožitkových seminářů sebepoznání. Nabídka výkladu tarotu, Reiki, automatické a intuitivní kresby, energetických obrazů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8449 (vitejdoma.cz/zabava#9814)


Přidat komentář