Stonehenge - věštba z minulosti

Stonehenge bychom mohli charakterizovat jako prehistorický kamenný kruh na Salisburské planině u jihoanglického města Amesbury. Kouzlo vztyčených monumentálních kamenů vyzařuje tajemství, které tu ukryli pradávní předkové.

Prehistorický kamenný kruh

Stonehenge bychom mohli charakterizovat jako prehistorický kamenný kruh na Salisburské planině u jihoanglického města Amesbury. Kouzlo vztyčených monumentálních kamenů vyzařuje tajemství, které tu ukryli pradávní předkové. Víte, co patří mezi sedm divů světa? Více v článku zde. Obrovské kamenné bloky jsou až 6,7 metrů vysoké a pocházejí kolem roku 1 800 př. n. l.

Doba neolitu - Stonehenge

V neolitu se stavěli stavby z obrovských kamenů a kamenných bloků – tzv. megality, což byly kultovní stavby. Tyto mohutné tyčící se kameny nacházíme v oblastech od Středomoří přes západní Francii a britské ostrovy až po Skandinávii. Stonehenge patří mezi nejznámější kromlech, kterým se označují kameny uspořádané do kruhového půdorysu. Když už v Anglii budete, co takhle sehnat si nějakou výnosnou brigádu? Anglický kromlech dokládá vyspělý architektonický princip, protože kamenné kvádry jsou zde i opracovány a spojovány dlaby a čepy.

Astronomická observatoř - Stonehenge

Proč byl Stonehenge postaven a k čemu všemu sloužil zůstává stále pod rouškou tajemství. Stonehenge sloužil jako svatyně, což vyplývá z poslání megalitické architektury, ale zřejmě i jako jakási středověká astronomická observatoř, která určovala chod a život lidí. V den jarní rovnodennosti zde dopadal totiž paprsek slunce přesně na oltář svatyně. A tak se lidé mohli řídit otvory mezi kameny, které jim podaly zprávu o postavení Slunce a Měsíce. A tedy o ročních obdobích.

Stonehenge - záhady

Stonehenge a jeho stavba bývá popisována v několika etapách vzniku. Stavba v konečném výsledku kombinuje půdorys kružnice s podkovou. Stále však zůstáváme v údivu nad tím, jak starověcí obyvatelé dopravili a umísili několika tunové skály. 121 kamenů na ploše 14 hektarů nepřestanou stále udivovat. V zájmu zachování památky je místo oploceno a větší kameny jsou v současnosti zality do betonu. Každý, kdo navštíví Stonehenge, cítí posvátné kouzlo místa.. Místní lidé sami dodnes věří, že kameny mají jakousi zvláštní moc, která prý může vyléčit zlé nemoci.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8433 (vitejdoma.cz/zabava#5920)


Přidat komentář