Skleněná křišťálová věštecká koule

Často bychom při rozhodování o něčem důležitém rádi věděli, co nás v budoucnu čeká. Může nám k tomu pomoci věštění? Je možné spatřit budoucnost na vodní hladině nebo v křišťálové kouli? Proč této možnosti využívali i úspěšní vládcové, králové a královny?

Křišťálová koule

Už samotná slova v člověku vyvolávají pocit něčeho mimořádného, ojedinělého, možná i vznešeného. Každopádně vždy, více nebo méně, máme také pocit jakéhosi tajemna. Aby ne!

Křišťál je minerál známý tisíce let a vždy byl považován za výjimečný kámen. Kámen kamenů. Přisuzovaly se mu magické či léčivé účinky, používali a používají jej třeba Tibeťané, Japonci, šamani v Nové Guinei, ale také Keltové i křesťané, prakticky všechny lidské kultury. I dnes by vám znalci vysvětlili, v čem to tkví.

A koule? Kruh, potažmo koule je považována za dokonalý tvar. V magických praktikách slouží kruh jako účinný symbol ochrany proti zlým duchům a démonům. Nelze se tedy divit, že slova křišťálová koule v nás vyvolávají zcela odlišné pocity, než jiná slova...

Kdo věští z koule?

Není nijak specifikováno, kdo může nebo nemůže z koule věštit. Tak jako u každé jiné činnosti jsou někteří lidé pro něco nadáni více a jiní méně, tak i pro věštění má někdo předpoklady menší a jiný větší. A stane se, že někdo je pro určitou činnost nadaný zcela výjimečným způsobem. Stejně tak i pro věštění jsou mezi námi jedinci abnormálně nadaní a ti pak mají skutečně lepší dispozice k rozpoznání obrazu z koule a k jejich interpretaci.

Jak s věšteckou koulí zacházet?

Člověk, který má zájem naučit se věštit z koule, by si měl uvědomit, že to vyžaduje kromě cvičení a trpělivého zkoušení, také dodržování pravidel pro zacházení s koulí. Existuje mnoho různých rad a návodů, co s koulí dělat a co naopak ne. Kde a jak křišťálovou kouli uchovávat, jak se o ni starat, aby si uchovala své vlastnosti. Křišťálová koule vyžaduje zvláštní zacházení s ohledem na světlo a tmu. Existují pravidla pro práci s křišťálovou koulí, měla by se vystavovat svitu měsíce. A naopak pracovat s koulí je potřeba spíše ve tmě. Koule se musí podle určitých pravidel také omývat atd. atd. Rozhodně je křišťálová koule předmět zvláštní povahy a také zacházení s ní odpovídá speciálnímu postavení tohoto magického předmětu.

Věštění a naše rozhodnutí

Sama křišťálová koule se často přímo nazývá věštecká koule. Ať už tomu chceme věřit nebo ne, už jen díky rozšíření tohoto fenoménu po celé zeměkouli, ve všech dobách a ve všech kulturách a náboženstvích, budeme muset uznat, že to není samo sebou. Křišťálová koule je výjimečná záležitost a může být též prostředkem k našemu nitru, umožňuje pohled jak do budoucna, tak ohlédnutí do minulosti. Podobný účel má také nádoba s vodou nebo samotná vodní hladina. Věštění budoucnosti z křišťálové koule nenechávalo chladným ani řadu významných postav z historie lidstva. Možná bychom byli překvapeni, kdo všechno si nechal věštit budoucnost. A rozhodně nešlo o nějaké fanatiky nebo nevzdělance. Je jen otázkou interpretace symbolů, které nám pohled do křišťálové koule nabízí.

Při věštění věštec sleduje v křišťálu, (ale také např. v už zmiňované vodní hladině) obrazy, které pak interpretuje jako ty očekávané významné informace. Každý z obrazů obsahuje nějakou symboliku. Tu nám věštec objasní a vysvětli možné interpretace. Ty nám pak mohou pomoci učinit důležitá životní rozhodnutí. Ať je to v lásce, v práci, při sňatku, cestování, obchodu nebo při jakékoli životní změně. Pak už to bude na nás, jak se získanými informacemi naložíme a jaká uděláme následná rozhodnutí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8463 (vitejdoma.cz/zabava#9834)


Přidat komentář