Karty a věštění - magie osudu

Ať ten kdo se mi proviní, ať život bez partnera a lásky uvidí, pocítí a podstoupí. Ať se potýká s samotou do odvolání duší mou. Abraja dabra...že nevěříte na kouzla a čáry? A což takhle na věštby?

Doporučujeme:

 • Alternativní medicína Znojmo:Pořádání prožitkových seminářů sebepoznání. Nabídka výkladu tarotu, Reiki, automatické a intuitivní kresby, energetických obrazů.

Karty a věštění

Češi jsou šestým nejméně věřícím národem na světě. Před námi je jenom Švédsko, Vietnam, Dánsko, Norsko a Japonsko. Otevřeně mluvit o víře se moc nenosí, stejně tak se nenosí říkat, že chodíme k léčitelům, navštěvujeme psychologa nebo věříme kartám.

Věštírna, pojem známý také jako oraculum z latiny, je posvátná místnost, kde kněží pronášely věštby a proroctví jménem božstva.

Věštění budoucnosti on-line

Věštění má smysl jen v případě, že jej provádí věštec nebo věštkyně, která rozumí symbolům věštby.

Kdo byla Sybila?

Královna Sibyla Kumana žila asi v letech 970 až 870 před Kristem. Jejím původním sídlem bylo území Sába v Arabii, odkud se jí dostalo přídomku královna ze Sáby. Vydala se na dlouhou cestu ke králi Šalamounovi, kterému svěřila svá tajemství a tento čin ji velice proslavil. Část jejího proroctví se zachovalo až do dnešního dne, i když přísná cenzura zabraňovala v mnoha zemích knižnímu vydávání.

Sybila předpovídala jak vynálezy, pokrok, auta, letadla, podmořské čluny, tak i osvobození poddaných, pády mnoha velkých říší a královských rodů. A snad pro zachování dědičnosti trůnu pro svůj rod, zakazovali panovníci čísti tato proroctví. Sybila předpověděla mnohé a mnohé se také vyplnilo a ještě se vyplní i další předpovědi, až se naplní čas.

Slova královny ze Sáby

"Člověk vytvoří něco, co předčí svět i člověka. A já vidím ono divné zvíře z různých kusů kovu vytvořená člověkem: místo nohou divné obruče, místo těla kus lesklého kovu a místo hlavy křídla. Toto člověkem vytvořené zvíře, sluncem a vodou živené, utíká rychle po zemi, že síla větru mu nestačí, pluje po mořích, že i před dopadem vln se zachraňuje a letí v oblacích rychlostí supa.

Člověk pak svojí tvorbou, kterou silou a rozumem donutil k výkonu, bude řídit celý svět a všechno, co na něm je: slunce, déšť, vítr i oblaka. Nebude mu však stačit tento svět, a proto se bude snažit odletět z tohoto světa a tam někde, kde je pouze vůle Hospodinova, zkoumat, zda cesty světa, i hvězd by nemohl změnit.

Divné, že člověku nebude stačit země, která mu byla určena Hospodinem, a smutné, že se nespokojí třpytem hvězd a přitažlivostí měsíce. Tam rovněž bude člověk chtít vniknout, aby i to si vydobyl a podmanil. Přijde doba, že lidé budou jen přemýšlet, jak by jeden druhého jen okradl, aby tím jenom získal.

Přijde doba, že mnoho lidí svěří své peníze druhým a tito je o ně okradou, aniž by byli potrestáni. Pán řekl, že je nutno živit se prací! Ne obchodem s penězi a zlatem, neboť mohu říci, že přijde doba, kdy peníze a zlato nebude mít žádnou cenu.

Tak se stane kolem roku 2000 po narození Mesiáše po hrozné válce, ve které se bude ubíjet celý svět. Proto také příznakem každé války bude, že se velmi rozmůže obchod s penězi, že lidé budou nesvědomitě okrádáni a uváděni v zoufalství...

Nebudeš obcovat s mužským pohlavím jako se ženou, je to ohavnost! A přece tato neřest se rozmůže v letech kolem 2000 po narození Mesiáše. Bude příčinou mnoha smrtí a vražd...

Zvláště ten, kdo se obětuje Hospodinu z vůle lidu, ten musí mít čisté ruce! Ten, kdo se z vůle lidu modlí k hospodinu, musí mít čistá ústa! Všechna období lidstva se budou vždy měnit každých sedm, sedmdesát, sedm set a sedm tisíc let"

Jaké karty se používají?

Tarotové karty Karty kosmický tarot Andělské karty Cikánské karty Karmické karty Mariášové karty

Předpovídání budoucnosti z karet trvá již několik století a o jeho začátcích je toho známo velice málo. Do Evropy přišly karty coby hrací listy asi koncem 14. století. První ověřená zpráva o jejich existenci se objevila v roce 1376, kdy saracénský kupec přinesl karty do Viterba, italského městečka nedaleko Říma.

Možnosti věštění

 • karty
 • křišťálové koule
 • kávová sedlina
 • věštění z run
 • výklady snů
 • čajové lístky
 • věštění z vosku
 • kyvadélko
 • kouř z doutníku nebo cigarety
 • věštění z kostek
 • horoskopy
 • věštění z dlaně ...

Platnost věštby

Obrazy na kartách vytvářejí most mezi nevědomím a vědomím. Rozumem tak lze zpracovat nevědomé obsahy. Karty jsou tak médiem pro jakousi vnitřní komunikaci, neboť umožňují, abychom navázali dialog sami se sebou. Každá karta něco znamená a seskupení karet, dává obraz nějaké situace, problému či možnosti.

Předpověď z karet neplatí napořád, jak si někteří lidé myslí. Výklad ukazuje stav současnosti a co by se mělo vyplnit do jednoho roku. Některé věci se mohu vyplnit až po roce - nejdéle do dvou let, ale jenom proto, že události může tazatel oddálit. V dnešní době si můžete objednat sezení s věštkyní přímo při osobním setkání. Nebo využít jejich schopností pomocí telefonického rozhovoru, prostřednictvím emailu nebo televize v kombinaci s telefonem.

Řízení osudu

Karty sami o sobě nemají vliv na náš osud. Neovládají vnější situace, ale mohou nám pomoci, abychom se se situací lépe srovnali a nalezli svou cestu. Otevírají nám oči a jasnou mysl, protože v obtížích nebo starostech máme smysli rozjitřené nebo nevidíme souvislosti.

Informace, které prostřednictvím výkladu získáme, slouží jako orientace k nalezení vhodné cesty, která může nalézt východiska a spojení s námi nebo s okolím. Získanou radu můžeme přijmout jako doporučení, brát na ní ohled nebo ji odmítnout - je na nás, jak se rozhodneme.

Zeptejte se karet

Zapomeňte na strach, zjistěte svou budoucnost. Nebojte se a zkuste výklad karet, nebojte se riskovat a zjistit něco o budoucnosti, vyzkoušejte věštění, protože samotné věštění budoucnosti přináší nové a nepoznané.

Mít strach, bát se prohry a neustále přemýšlet, zdali má věštění budoucnosti smysl je zbytečné. Přestaňte polemizovat, přestaňte zbytečně přemýšlet, vyprázdněte hlavu, uvolněte se a zjistěte, jaký je váš životní cíl. Zjistěte, jací budete v práci, kdo přijde Vaše osudová láska, kdy zažijete nejkrásnější chvíle života.

Zeptejte se pomocí věštění budoucnosti. Nemáte co ztratit, naopak jen získáte. Buď Vás věštkyně nepřesvědčí – čímž posilníte svoje domněnky o věrohodnosti karet. A nebo přesvědčí a karty Vás nasměrují k lepším zítřkům. Tak či onak nehrozí Vám žádné nebezpečí.

Jaké je to věštírně?

Možná si představujete tajuplnou místnost s černým kocourem, ale takové jsou spíše kulisy v pohádkách.

Každý kartář nebo vědma se řídí vlastními pravidly, která zahrnují - formu komunikace a dobu, kterou Vám věnují. Většinou klient nemusí nic říct, sedne si a zamíchá karty.

Mezi základní témata patří – vztahy, povahové rysy klienta, finanční záležitosti, děti, karma, minulost a zdraví. Počet témat, nad kterými se můžete zeptat je neomezený, ovšem některé otázky jsou zapovězeny.

Někdo neodpovídá na otázku zdravotního stavu jiný u některých mágů či čarodějnic je zapovězena otázka na Vaši smrt.

Doporučujeme:

 • Alternativní medicína Znojmo:Pořádání prožitkových seminářů sebepoznání. Nabídka výkladu tarotu, Reiki, automatické a intuitivní kresby, energetických obrazů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8440 (vitejdoma.cz/zabava#9805)


Přidat komentář