Budoucnost a křišťálová koule

Egypťané vyráběli amulety z křišťálu. Ve středověku byl křišťál za všelék. V křesťanském pojetí symbolizuje křišťálová koule čisté Boží světlo. Budhizmus ho řadí mezi drahocennosti světa. Orientální filozofie tvrdí - křišťál harmonizuje síly jing a jang.

Doporučujeme:

 • Čarodějnický obchod Cheb Navštivte čarodějnický obchod, ve kterém můžete zakoupit rytířskou zbroj a středověké ošacení. Můžete využít možnosti výkladu karet a poradenství.

Věštba budoucnosti

Naše budoucnost je silně ovlivněna plány našich duchovních dominátorů a osobních průvodců a podle kosmického zákona musíme mít možnost o svém osudu spolurozhodovat. Lidé spokojení s přítomností se na svoji budoucnost zpravidla neptají a důvěřují svým osudovým silám a průvodcům.

Lidé v krizi hledají nové cesty a obracejí se k věštcům a chtějí znát svoji budoucnost a také rady, jak ji změnit, zlepšit. Jde pak o to, jak věštbě uvěří, ale rady jsou vždy schopni posoudit hned, ale opět není jisté, zda je uposlechnou a realizují.

Schopnosti věštce

Podstatou věštby a přijetí rad je mediální napojení na duchovní svět, což je základem šamanismu. Věštecké schopnosti jsou darem a současně znalostí postupu a výkladového klíče. Věštectví má svoji etiku, mezi základní pravidla patří povinnost sdělit věrně a přesně význam poselství, věštby a utajení soukromých sdělení.

Aby se mohla osoba věštbou trvale zabývat, musí být sociálně zajištěna a proto má právo na odměnu. Přenos myšlenek věštby je pomocí symbolů, nejčasněji výkladových karet, ale lze použít jakékoli jiné orákulum, kyvadélko, kávovou sedlinu, hrací kostky nebo mince. Stav orákula se přizpůsobuje obsahu sdělení a dohodnutému výkladovému klíči. Princip věštění budoucnosti je jednoduchý a není třeba hledat složité cesty k vyzkoušení.

Věštec má dobrou intuici, a věci (karty, koule, kávová sedlina...) jsou jen médium, které k věštění používá, rozhodující jen pro uvedení se do nižší hladiny vědomí. Naprostá většina lidí se domnívá, že člověk má jasně dané možnosti a hranice, které může překročit pouze určité procento vyvolených, jimž byly určité schopnosti dány do vínku při narození.

Skutečnost je ovšem taková, že v každém člověku se skrývá obrovský potenciál a záleží pouze na způsobu, jakým ho lze objevit a aktivovat. Jednou z možných cest jsou mentální techniky Alfa a pozitivní myšlení. Byl jsem na seminářích často svědkem překvapení mnoha lidí, kteří náhle s údivem zjistili, jakými schopnostmi náhle disponují...

Změna osudu

Osoba seznámená s osobní věštbou má právo a možnost svůj osud změnit tím, že změní kauzální příčiny vývoje nebo aktivně jinak zasáhne do svého osudu, vždy však na vlastní odpovědnost. Věštba nesmí obsahovat manipulativní prvky. Každý kult má své věštecké postupy a obsah rad, které doporučuje.

Může se stát, že osoba navštíví více věštců a oni určí shodně problém, ale každý dá jinou radu a doporučení, jak problém vyřešit. Pro soukromé osoby a rody je věštba na úrovni šamanismu, věštbu pro celou společnost, entitu a sociální systém, přinášejí proroci. Zvědavost je lidský a přirozený projev zájmu o okolí, a tedy i zdravého mozku. Bez zvědavosti bychom nevěděli, jak funguje oheň, jak lze využít vodu, vzduch či energii.

Lidská zvědavost je skutečně přirozená, a proto bychom se měli zajímat především o svou budoucnost. Budoucnost je opravdu důležitá, a snad každý z nás si přeje v budoucnu to nejlepší - jen málokdo však přemýšlí o tom, jaká budoucnost opravdu bude. Věřte nebo ne, jedna možnost, jak alespoň částečně nahlédnout do budoucnosti, a podívat se na nejdůležitější věci, kterými pro Vás v životě mohou být peníze, láska, zaměstnání, založení rodiny, nebo potomci. Ať už jsou Vaše otázky jakékoli, věštba a věštění budoucnosti jsou skvělým pomocníkem, jak získat pravdivou odpověď, jenž může změnit nejen Váš, ale i jakýkoli cizí život.

Takže jak je to s osudem?

 1. první možnost nechat se jím unášet a jen přihlížet co nám nachystal
 2. nalinkovat si budoucnost a mít své vlastní vize a tvrdě si jít za nimi
 3. podívat se pod pokličku osudu a mít náskok, vědět co se mi povede a kdy

Jaké otázky pokládat věštci?

závislost na drogách a alkoholu partnerské a mezilidské vztahy problémy s dětmi při jakýchkoliv zdravotních potížích a traumatech práce, finance, bydlení, rodina cestování, podnikání … jednoduše otázky, na vše co Vás trápí.

Křišťálová koule - věštění

Věštění z křišťálové koule je velmi zajímavé díky tomu, že umožňuje doslova "pohled" do budoucnosti nebo přítomnosti či minulosti. Pro tento druh věštění lze použít téměř každý zrcadlový povrch. Průzračný materiál, ze kterého je koule vyhotovena, má úžasnou vlastnost - zesiluje signál, kterým je obklopen.

Toto je skutečně vlastností materiálu, nikoli koule jako předmětu. Koule tedy zvýrazňuje nálady, povahové rysy a myšlenky, což jsou víceméně věci, které lze vědomě ovlivnit, ale též budou zvýrazněny obsahy nevědomí, což jsou mnohdy skutečnosti potlačené - tedy takové myšlenky, události a pocity, s nimiž nechce mít vědomá část osobnosti, tzv. ego, nic společného.

Začínající vědmy by měli mít na paměti, že obsahuje nevědomí mnohé, těžko představitelné síly, jejichž vyvoláním si mohou připravit nejednu horkou chvilku, přinejmenším tím, že se pořádně vyděsí. Tuto schopnost koule lze chápat jako očistnou. Při důkladnější práci s koulí se s těmito jevy vždy setkáte, někdo dříve, někdo po delší době. Je dobré uvědomit si, že k věštkyni během cvičení může něco nepříjemného přijít a počítat s tím jako s průvodní samozřejmostí.

Symboly a výjevy v křišťálové kouli - věštění

Mraky v kouli

 • Bílé mraky - štěstí
 • Černé mraky - smůla
 • Fialové, zelené, modré mraky - radost, veselí
 • Červené, oranžové, žluté - nebezpečí, problémy, těžkosti
 • Mraky vycházející - kladná odpověď
 • Mraky zapadající - klesající - negativní odpověď
 • Mraky plynoucí směrem do prava - duchové jsou přítomni
 • Mraky, které plynou doleva - duchové odlétli - zmizeli

Události, které se v kouli objevují - věštba

 • Pokud, k jejich zjevení dojde v přední části koule - jde o událost týkající se současnosti nebo blízké budoucnosti
 • Pokud, se událost zjeví v zadní části koule - jde o událost, které se vztahují k vzdálené budoucnosti nebo daleké minulosti.
 • Pokud se objeví od Vás vlevo - události jsou skutečné Pokud se objeví po pravici - události jsou symbolické.

Symboly v kouli - věštba

 • Brouk - dlouhý život
 • Had - zdraví, vědomosti, pokušení
 • Hvězda - úspěch
 • Koruna - sláva, odpovědnost
 • Kotva - bezpečí, naděje
 • Lebka - smrt, moudrost
 • Leknín - kreativita
 • Maják - před vámi nebezpečí, ale máte naději
 • Maska - zrada, podvod, tragédie
 • Meč - hádka
 • Oko - šťastný osud, rozvaha, ale i může to být symbol zla
 • Ovoce - děti
 • Pták - zpráva
 • Srdce probodené dýkou - utrpení
 • Váhy - spravedlnost
 • Zeměkoule - cestování
 • Žába - plodnost, úrodnost, něco prospěšného

Doporučujeme:

 • Čarodějnický obchod Cheb Navštivte čarodějnický obchod, ve kterém můžete zakoupit rytířskou zbroj a středověké ošacení. Můžete využít možnosti výkladu karet a poradenství.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8444 (vitejdoma.cz/zabava#9809)


Přidat komentář