Amulety a talismany - věštění

Již od počátků civilizace byla pozornost člověka upoutána oslnivě zářícími a barevnými lasturami, kameny a krystaly. Dávní Řekové, Egypťané, Číňané i Indové předávali informace o využití a léčivé síle drahokamů, nejprve ústně později písemně.

Doporučujeme:

 • Čarodějnický obchod Cheb Navštivte čarodějnický obchod, ve kterém můžete zakoupit rytířskou zbroj a středověké ošacení. Můžete využít možnosti výkladu karet a poradenství.

Amulety a talismany

Amulet nás má ochraňovat před zlem, smůlou nebo neštěstím. Talisman naopak má tu moc přinést lásku a štěstí.

Amulet

Slovo je odvozeno z latinského amuletum, což znamená objekt, který ochraňuje, nebo lékařský prostředek. Podle jiných názorů toto slovo pochází z etruštiny nebo arabštiny. Byly používány již ve starém Egyptě, což dokazují nálezy v hrobkách – jejich úkolem zde bylo, ochránit nebožtíka v posmrtném životě. Například brouci Skarabeové, Hórovo oko, Anch-Egyptský kříž života, nebo také supi. V našich zeměpisných šířích se zakopávaly pod práh domu, nebo se na něj přibíjely mince, které měly chránit dům před nezvanými hosty a lidmi se špatnými úmysly.

Dnes nakoupíte v obchodech s magickými předměty spousta různých amuletů. Mezi ty nejznámější patří pentagram bílé magie, neboli pentagram Agrippy. Ten chrání člověka před veškerými negativními nadpřirozenými silami, duchy, před kletbami a uhranutím. Dále se často používá Davidova šesticípá hvězda, která symbolizuje prolínání viděných a neviděných věcí, harmonii a chrání nás před duševní a fyzickou nerovnováhou.

Talisman

Slovo Talisman je odvozeno s řeckého slova - telesma, které znamená rituál, jenž se odvozuje od slovo - telos neboli výsledek. Indiánská kultura je známa svým používáním talismanů, jako přívěšků na krk. Dnes jsou známe lidově zažité talismany pro štěstí, jako je třeba čtyřlístek, podkova, nebo šupina z kapra. Je to jeden z nejúčinnějších nástrojů k obraně proti magii.

Nejúčinnější je talisman vyráběný člověkem, kterému má sloužit. Talisman má většinou tvar disku. Na výrobu talismanu je také dobré rozmyslet si, který den v týdnu ho budete vyrábět. Se dnem, kdy ho budete vyrábět se pojí i do čeho se mají vyrýt magické symboly a jakou formu štěstí chcete přivolat.

Dny v týdnu a jejich síla

 • Neděle je den Slunce, čaruje se na sílu, přátelství a tišící účinky
 • Pondělí je den Měsíce, čaruje se na plodnost, city, rodinné vztahy
 • Úterý je den Marsu, čaruje se na bojovnost, vášnivé city, odvahu
 • Středa je den Merkuru, čaruje se na navazování kontaktů, cestování, poznání
 • Čtvrtek je den Jupitera, čaruje se na blahobyt, úspěch, dobrodružství
 • Pátek je dne Venuše, čaruje se na přátelské vztahy, lásku, radost
 • Sobota je den Saturna, čaruje se na uzavírání smluv, praktičnost.

Bezpochybně pozitivní stránkou nošení amuletů a talismanů je působení na naše podvědomí tak, že hlavně víra v jejich působení se stane počátkem přiblížení efektů, kterým tyto předměty mají napomáhat. Tyto předměty jsou energeticky činné v pozitivním významu.

Amulet nebo talisman by měl sloužit jen jedné osobě, která jeho nošením mu také předává své osobní vlastnosti. Osobního amuletu nebo talismanu se nemá dotýkat jiná osoba. Každý z nás měl určitě někdy ten svůj specifický talisman nebo amulet pro štěstí - plyšáka, který nás chránil a "pomáhal" nám při zkouškách či jiných důležitých okamžicích. Nejlepší talismany jsou ale ty, které jsou vyrobeny individuálně.

Tradiční talismany

Tradičně jsou ochranné formule vepsány na plochý kov, kamennou či dřevěnou destičku nebo pergamen. Existuje tolik způsobů, jak talisman vyrobit, kolik je na světě různých magických tradic.

 1. Astrologické, kdy se vypisují symboly planet anebo znamení zvěrokruhu.
 2. Magické pečetě, okultní slova anebo jména andělů.
 3. Planetární pečetě a astrologické symboly
 4. Hebrejské, kdy se používají Hebrejská jména a písmena
 5. Kameny

Ochranné kameny

Existuje mnoho drahých kamenů, které jsou cenné kvůli svým vlastnostem.

Achát je amulet plodnosti a radosti ze života. Silnou vlastností achátu je vysoká touha po sexuálním a erotickém naplnění. U majitele podporuje empatickou inteligenci, tedy schopnost se vcítit do druhého.

Ametyst u nositele velmi významně podporuje schopnost zvládnout naložené úkoly. Člověk se s tímto kamenem může stát až neuvěřitelně odolný vůči chování davu. Podporuje spojení funkce intuitivního a rozumového chování.

Rubín zajišťuje spokojenost a blahobyt. Podporuje sexuální funkce, tvořivou, racionální a empatickou inteligenci, talentovou výbavu uměleckou, humanitní i technickou, ale především smysl pro podnikání a obchod.

Safír je symbolem nebeského blaha, ale současně představuje věrnost a ochranu pro svého nositele před uvězněním a úpadkem do chudoby. Podporuje duchovní rozměr směřující k nezištné lásce a poznání.

Smaragd značí honbu za ideálem, podporuje sklon k občasnému pesimismu. V osudu člověka ovlivňuje nehmotné statky, tedy snaží se ho vést k moudrosti a zdokonalování. Hlavním povahovým pilířem, je v řádu hledat moudrost.

Onyx stojí na pomyslné polovině mezi dobrem a zlem. Posiluje významně centrální nervový systém a funkčnost mozku ne však inspiraci. V osudech ovlivňuje onyx sex a povahovým pilířem je nedůvěřivost.

** Granát** je kamenem zábavy, lásky a hněvu. Dokáže člověka uchopit a vrhnout do víru zábavy. Z talentových dispozic podporuje granát především řemeslné práce a umělecké řemeslo. V osudech ovlivňuje granát zdraví a majetek.

Ochranné rostliny

Mnoho roslin a bylinek se používalo jako ochranné amulety. Sušené listy, květy či kořeny se dávali do škapulířů, které se nosily kolem krku.

Andělika - používá se proti uštknutí jako vůně nebo v koupeli

Cesmína - její větvička poskytuje vše stanou ochranu

Cibule - propíchaná špendlíky a umístěná do okna zabraňuje vstoupit zlu

Česnek - když se jí čerstvý, brání vstupu zlých duchů. Zavěšený v okně ochraňuje obydlí

Dub - dubové větvičky se svazují rudou pentlí a věší se jako ochrana v domě

Jasan - zavěšený nad vchodem, chrání dům

Kostival - jeho kořeny ochraňují poutníky na cestách

Lilie - roste-li v zahradě, chrání Kozlík - pokud se pije jako čaj, chrání před nočními děsy

Lotos - vdechování jeho vůně ochraňuje před zlými duchy

Pelyněk - parazité vůni této byliny nesnášejí, je-li zavěšen v autě, chrání před nehodami

Růže - tato květina zaručuje osobní ochranu

Třezalka - používá se k prolomení čar

Vavřín - pálí se jako vůně při exorcismu

Vřes - větvička se nosí jako amulet proti fyzickým útokům

Ženšen - jeho kořen se pálí při meditaci pro snazší identifikaci nepřátel

Doporučujeme:

 • Čarodějnický obchod Cheb Navštivte čarodějnický obchod, ve kterém můžete zakoupit rytířskou zbroj a středověké ošacení. Můžete využít možnosti výkladu karet a poradenství.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8453 (vitejdoma.cz/zabava#9818)


Přidat komentář