Francie

Celá staletí hrála Francie vedoucí roli v evropských dějinách. Památky její dlouhé historie nalezneme na mnoha místech: dávná jeskynní obydlí, římské amfiteátry, středověké katedrály, královské i šlechtické zámky a paláce ze 17.-18. st.

Francie

Celá staletí hrála Francie vedoucí roli v evropských dějinách. Památky její dlouhé historie
nalezneme na mnoha místech: dávná jeskynní obydlí, římské amfiteátry, středověké katedrály, královské i šlechtické zámky a paláce ze 17.-18. st. Buržoazní revoluce v roce 1789 monarchii navždy smetla a změnila tvář Francie. Země přečkala napoleonské války a okupaci za l. světové války.

Nyní má kvetoucí ekonomiku opírající se o zemědělství i průmysl. Je to země proměnlivých krajinných scenérií se silnými regionálními tradicemi, jediný stát, kde se stýkají vlivy evropského jihu i severu. Francouzské zemědělství je velmi významné, hodně obyvatel se však stěhuje z venkova do měst. Francie stále spravuje řadu zámořských území, zbytky kdysi rozsáhlé koloniální říše. Současná francouzská populace zahrnuje i přistěhovalce z dřívějších držav, především severoafrické muslimy. Francie je jedním nejdůležitějších členských států Evropské unie.

Většina půdy ve Francii je využívána pro zemědělství, které produkuje množství různých druhů potravin. Někteří rolníci hospodaří tradičním způsobem, uplatnění moderní techniky však mění celé kraje, jako např. Pařížskou pánev, kde se ve velkém pěstují obilniny.

Světoznámé zámky

Francie má mnoho nádherných historických budov. Na březích řeky Loiry a jejích přítoků stojí královské paláce a zámky budované členy vládnoucího rodu v 15.-17. st. Původně lovecký zámek Chambord má 440 pokojů a 85 schodišť. Světoznámé zámky na Loiře vábí každoročně tisíce návštěvníků.

  • Katedrála Notre - Dame

Katedrála Notre – Dame (Matky Boží) je dalším velkým symbolem Paříže a zároveň dějištěm románu Zvoník u Matky boží od Viktora Huga. Je považována za nejkrásnější stavbu středověkého stavitelství ve městě. Před katedrálou je tzv. point – zero, což je nulový bod, od něhož byly zjišťovány všechny vzdálenosti v Paříži.

  • Louvre

Louvre je největší palácový komplex na světě, stavěný 800 let. Původně šlo o palác pro francouzské krále, poté byl přeměněn na muzeum.

  • Airbus

Vývoj nového letadla je tak nákladný, že často několik zemí spojí své síly do jedné společnosti, v níž si náklady rozdělí. Příkladem může být firma Airbus Industrie; výrobní základnu má v Toulouse, ale financují ji Francie, Německo, Španělsko a Velká Británie. Firma Airbus Industrie vyrobila obří dopravní letoun Concorde a plánuje nadzvukové obří stroje.

Paříž

Francouzská metropole Paříž, ležící na obou březích Seiny, je největším a nejdůležitějším městem státu. Toto světové velkoměsto se chlubí nádhernými architektonickými památkami, uměleckými poklady i elegantními obchody. Nad městem se tyčí symbol Paříže, železná konstrukce Eiffelovy věže. V Paříži sídlí prezident, vláda a obě komory francouzského parlamentu. Mezi nejznámější mezinárodní organizace, které mají v Paříži své sídlo nebo zastupitelstvo patří UNESCO, Interpol a Organizace pro Hospodářskou spolupráci a rozvoj.

  • Eiffelova věž

Eiffelova věž je 320 metrů vysoká a 7000 tun železná rozhledna, symbolická pro Paříž. Byla postavena v roce 1889 k příležitosti světové výstavy v Paříži. Věž má tři patra, do druhého se dostanete i pěšky. Denně navštíví Eiffelovu věž až 5000 návštěvníků.

  • Kouzelná katedrála Mont Saint Michel patří k nejznámějším poutním místům ve Francii. Silueta katedrály patří hned po Eiffelovce k druhé nejobdivovanější dominantě Francie. Nechte se zavést do mystických míst blízko hranic Bretagne s Normandií.

  • Francouzké sýry

Francii proslavily její sýry - vyrábí se jich tu přes 300 druhů. Nejznámější jsou patrně značky Camembert, Roquefort a Brie, které jsou napodobovány i v zahraničí. Každá oblast má vlastní tradiční postupy používané při zrání a balení sýrů. K jejich výrobě se používá kozí, ovčí i kravské mléko.

Vinařská velmoc

Z těchto dávných kořenů vyrostla tradice Francie jako vinařské velmoci. Kvalita vín závisí na půdních a klimatických podmínkách pěstovatelské oblasti a na dovednosti výrobce při zpracování a kvašení vína. Šampaňské pochází z oblasti kolem Remeše (Reims).

Centrum módy

Tradici elegance a vkusu založili francouzští králové ve 14. st. Paříž je i dnes světovou metropolí špičkové módy „haute couture”. Francouzský styl odívání, parfémy a kosmetika mají velký vliv na světovou módu.

  • Kavárny ve Francii

Kavárny přišly v Paříži do módy koncem 17. st. Lidé je navštěvovali kvůli rychlému občerstvení i přátelskému poklábosení. Pojem kavárna je odvozen od slova káva. O dvě století později si kavárny oblíbil celý svět.

  • La Défense

La Défense je velice moderní čtvrť mrakodrapů a obchodních center. V podzemních podlažích budov se nacházejí nejrůznější obchody, restaurace a konferenční sály. Ve vyšších patrech jsou především kanceláře, kde je zaměstnáno přes 50 000 lidí.

Gurmánský stát

Jídlu a pití, zvláště vínu, přikládají Francouzi mimořádnou důležitost. Jídlo může být stejně lahodné v malé provinční restauraci jako v Paříži; servíruje se mnoho chodů, které se různě obměňují.

  • Francouzská značka Citroen

Francie je na druhém místě v západoevropské výrobě automobilů. Každoročně jich vyrobí okolo tří milionů. Produkce se soustřeďuje v Paříži, ale i v jiných městech se vytvářejí vhodné podmínky pro toto odvětví.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8427 (vitejdoma.cz/zabava#8025)


Přidat komentář