Zajímavosti

Numerologická mřížka slouží k uspořádání jednotlivých čísel datumu narození do plochy nad sebou i vedle sebe. Některých čísel bude v učitých políčcích více, v některých se neobjeví číslo žádné. více


V legolandu najdete přes 40 atrakcí jako je například jízda na vlnách, rýžování zlata, expedice divokou přírodou či cesta do minulosti. Miniland Vás zaujme známými stavbami světa v měřítku 1 : 25. více


Možností připojení domácnosti k Internetu existuje dnes celá řada. Ne každá varianta je však vhodná pro všechny. Jak tedy vybrat správné připojení? Je třeba stanovit si, k čemu budu Internet využívat a z toho odvodit časové rozložení. více


Zářivý příklad životní čísla 1. Navíc číslo součtu je 37, což je číslo osudu a životních zkoušek. Napoleon vzešel z chudých a s velkým úsilím si získal slávu. Ovšem jedničky v numerologii mají často svou ctižádost obrácenou do sebe - příčina jeho zkázy. více


Numerologie data narození se k poznání sebe či druhých využívá nejčastěji. Numerologickým rozborem vašeho data narození můžete zjistit, jaká je podstata vaší osobností, jaké máte vrozené nadání a co vám naopak v povaze chybí. více


Atmosféra hádky

Zajímavosti

Hádají se občas téměř všichni. Hádat se můžeme kdykoliv a o cokoliv. Někdy stačí jen málo a člověk se začne hádat i o nejbanálnější věci. V principu se nedá proti tomu nic namítat, protože slovní spor pročistí vzduch. více


Flora Olomouc

Zajímavosti

Milovníci historie si v Olomouci užijí. Město s tisíciletou tradicí bylo až do roku 1641 hlavním městem Moravy. Byl tady také zavražděn poslední Přemyslovec – Václav III. více


GPS a GPS navigace

Zajímavosti

Sestava 24 satelitů (na orbitu jsou rovněž tři záložní) vysílá přesné radiové signály do GPS příjmačů, čímž s velkou přesností určuje jejich polohu (zeměpisná délka, šířka a nadmořská výška) v jakémkoliv počasí, denní či noční hodině, kdekoliv na zemi. více


Učení

Zajímavosti

Pokud si informace správně uspořádáte, učení bude snadnější. Rozdělení textu do různých celků a podcelků, číslování kapitol a titulků, dělání rámečků, to vše jsou prostředky k ulehčení učení. více


Historie - Astrologie

Zajímavosti

Kořeny astrologie leží ve starověkém Egyptě a Mezopotámii. V počátcích byla astrologie součástí astronomie. Staří Řekové se výzkumem nebeských těles zabývali opravdu intenzivně. více


Historie kalendáře

Zajímavosti

Název kalendář vznikl již ve starém Římě a souvisí se slovem měsíc. Kalenda - novoluní, bylo jedním z hlavních uznávaných nebeských úkazů v Římě. Druhá část slova kalendář je clare - prohlásit. více


Cestování - Dubai

Zajímavosti

Dubai je město ve Spojených arabských emirátech na Arabském poloostrově. Lidé sem jezdí za obchodem, zábavou i odpočinkem. Přítomnost moře, pouště i rušného velkoměsta zajišťuje Dubai vysokou návštěvnost i oblíbenost. více


Paměť je schopnost mozku zaznamenávat si minulou zkušenost nebo informace a uchovávat je pro jejich pozdější využití. Je nezbytnou podmínkou inteligence. Pamatovat si můžeme úmyslně (např. učením) nebo bezděčně, kdy k zapamatování stačí nějaký dojem. více


Počasí

Zajímavosti

Naučit se předpovídat počasí není vůbec těžké. Musíte jen vědět, kam se dívat a mít dobrý postřeh. Příroda nám napovídala vždy a vždy také napovídat bude. Pokud se například ráno v bětvětří objeví slunce vysoko nad obzorem a kolem se rozvine rudá záře. více


lovo miniatura, je zmenšení určité věci, jak už z počátku názvu – mini vyplývá. V Moravskoslezkém kraji nalezneme unikátní a jedinečnou výstavu v celé Evropské unii, která vznikla v roce 2004 během několika měsíců. více