Věštění on-line

Řeč tváře vše prozradí

Věštění on-line

Svou sílu mají nejen slova, která pronášíme, ale také nevědomá gesta, pohyby a výrazy. I když zrovna tedy nemluvíme – nevědomky komunikujeme. O mnohém našem rozpoložení vypovídá také výraz naší tváře, stejně jako pohyby těla a jeho jednotlivých částí. více