Plísně doma - čištění a odstranění

Preventivně proti plísním působí čištění ploch alkoholem, roztokem sody, čpavkem nebo octem. Zvláště u napadení spár keramických obkladů koupelen a kuchyní by mělo být zajištěno pravidelné ošetření.

Jak poznáme, že je stěna napadená plísní

Na zdech se napadení plísní projeví zbarvením povrchu stěny. Nejprve se objeví skvrny, později nahnědlé zabarvení. Plísně jsou nejenom nevzhledné, ale jejich spory jsou zdraví velmi škodlivé a mohou vyvolávat také alergii.

Jaké jsou příčiny vzniku plísní

Vlkhost na stěnách je často způsobena kondenzací vodní páry nebo u zdiva, které se dotýká zeminy, jako důsledek poškození izolace. Hlavní příčinou srážení vodních par je nedostatečná tepelná izolace a převážně v domácnosti u stropu, rohů a oken.

Jak předcházet vznikům plísní v bytě

  • pravidelně odstraňujte vlhkost
  • větrejte, pravidelně několikrát denně (pokaždé alespoň 5 minut)
  • větrejte také v zimě
  • zavírejte dveře do ohrožených místností (zabráníte v přístupu vlhkému vzduchu)
  • nesušte v ohrožených místnostech prádlo
  • v nevytápěných napadených místnostech alespoň občas zatopte
  • v koupelně větrejte také po sprchování nebo koupeli
  • ohrožená místa často uklízejte a čistěte
  • k ohroženým stěnám nestavte nábytek, nebo nechte alespoň 10 cm místo mezi nábytkem a zdí

Vhodné čistící přípravky pro místa napadená plísní

Preventivně proti plísním působí čištění ploch alkoholem, roztokem sody, čpavkem nebo octem. Zvláště u napadení spár keramických obkladů koupelen a kuchyní by mělo být zajištěno pravidelné ošetření.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8407 (vitejdoma.cz/zabava#8945)


Přidat komentář