Okapy - okapové systémy

Máte-li dlouhý hák, umístěte přední okraj žlabu pod háček, zatlačte zadní část do háku a ohněte zajišťovací část háku dovnitř žlabu. V případě kompaktního háku žlab vtlačte středem do háku a zajistěte.

 Základním materiálem je tradičně měděný plech. Mezi další významné materiály patří pozinkovaný plech, barvený hliník a titanzinek Výroba střešních žlabů, svodových rour, háků, objímek,ohýbaných profilů a profilovaných pásů pro střešní krytiny probíhá ve výrobním závodě v Jindřichově Hradci. Certifikovaný klempířský systém SAG je doplňován výrobky kooperujících firem v nejvyšší evropské kvalitě.

Výpočet délky žlabů a svodů

Násobte délku budovy délkou spádu, čímž dostanete plochu střechy, na kterou bude třeba zakoupit odpovídající rozměr žlabu.

Vytvoření žlabu

V místě, kam bude namontován žlab, vyvrtejte a zaoblete otvor.

Montování háků

Vyznačte si body, kde budete montovat háky. Každý hák musí být ukotven alespoň dvěma šrouby. Mezi jednotlivými háky zachovejte vzdálenost 60 cm. Montáž háků začněte namontováním prvního a posledního háku v řadě.

Montování žlabového kotlíku

Přední zahnutý okraj kotlíku zasuňte do přední části žlabu, dotlačte žlab do kotlíku a na zadní část žlabu ohněte upínací plíšky.

Uchycení žlabů do háku

Máte-li dlouhý hák, umístěte přední okraj žlabu pod háček, zatlačte zadní část do háku a ohněte zajišťovací část háku dovnitř žlabu. V případě kompaktního háku žlab vtlačte středem do háku a zajistěte.

Uchycení žlabů do žlabové spojky

Umístěte žlaby do polohy, ve které je chcete spojit a nasaďte spoj do středu žlabové spojky. Žlaby k sobě přiložte na sraz a spojte je spojkou žlabu. Zahákněte zadní okraj spojky za zadní hranu žlabu. Položte přední část spojky žlabu na přední okraj žlabu, zaklepněte zamykací mechanismus a přitlačte.

Nasazení svodů

Připojte ke konci okapu dvě kolena. Svod nasaďte tlakem směrem nahoru.

Připevnění objímky

Na každý samostatný díl svodu připevněte nejméně dvě objímky. Svod v objímce zajistěte plechovou konickou svorkou.

Doporučujeme

Návod na upevnění okapu vám k ničemu nebude, pokud si koupíte nevhodný dům.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8414 (vitejdoma.cz/zabava#9474)


Přidat komentář