Leštění dřevěného nábytku

Leštění nábytku je velmi náročná práce. Co je k leštění dřeva potřeba. K základnímu nátěru dřeva. Předběžné čištění nábytku. Směr dřevních vláken. Základní nátěr dřeva. Přebroušení dřeva. Krycí povlak po vrstvách.

Doporučujeme:

  • Výroba pergol na míru Praha - firma pana Ladislava Žáčka vyrábí kuchyně na míru, skříně, kancelářský nábytek a především pergoly. Pan Žáček také renovuje a opravuje starožitný nábytek. Kontaktovat ho můžete na telefonním čísle : 608 184 307 nebo emailu : lada.zacek@centrum.cz
  • Tesařství, pokrývačství a klempířství Vysočina - firma pana Nováka nabízí kompletní renovaci a pokládku střech. Stavba pergol a altánů na mírů. Výstavba dřevěných domů a chat. Kontaktovat ho můžete na telefonním čísle :** 721904140,** nebo emailu : tesarstvi-h.myslova@centrum.cz.

Moderní versus starý nábytek

U moderního nábytku jistě není leštění žádným přiměřeně vhodným způsobem povrchové úpravy. Dnes se oceňuje spíše měkký, mírně matový lesk velmi tenkého nánosu vosku, nebo měkký lesk matování.

Lesklý povrch nábytku

Pro mnoho druhů starého nábytku je zase lesklý povrch, čistý jako zrcadlo, typickým znakem určitého slohu. Proto se při pracích na starých kusech nábytku nebo při jejich renovaci nedá postupovat jinak, než obnovit původní lesk staré politury – nebo po přiměřené opravě všech škod vytvořit lesklou ochrannou vrstvu znovu.

Leštění je velmi náročná práce

Leštění patří v domácí dílně k náročným pracovním postupům. Taková úprava povrchu je obtížná i pro odborníka, natož teprve pro neškoleného laika, který bude mít samozřejmě s vytvořením dokonale vyleštěné plochy ještě větší potíže.

Proveďte zkoušku leštění

Je to jen otázka cviku, kdy dosáhnete i v domácí dílně dostatečně uspokojivých výsledků. Je důležité, abyste si leštění vyzkoušeli nejdříve v klidu na několika bezcenných odpadových kusech dřeva.

Co je k leštění dřeva potřeba

Staré postupy při povrchové úpravě dřeva jsou dnes používány jen zřídka, proto i potřebný materiál se pro tyto účely shání obtížněji. Potřebujete šelakové leštidlo s příslušným ředidlem, k tomu mletou pemzu a takzvaný leštící olej. Uvedené zboží lze koupit v prodejnách materiálu pro domácí dílnu jenom na zvláštní objednávku.

K základnímu nátěru dřeva

potřebujete příslušný roztok, který získáte v každé prodejně potřeb pro kutily. A podobně jako při matování budete pracovat také s hubkami, které musíte správně sestavit z vaty, staré vlněné ponožky a jemného plátna, trikotu nebo bavlněné látky.

Předběžné čištění nábytku

Leštění může dopadnout jen tak dobře, jak dobře je připravena dřevěná plocha. Zrcadlového lesku lze dosáhnout jen na bezvadné dýze nebo na masivním dřevě, které nemá žádné kazy. Leštěná plocha musí vyhovovat i co do barvy dřeva: jestliže byl upravovaný povrch původně namořen, musí být mnohdy vybělen a potom znovu stejnoměrně namořen. Přitom se doporučuje volit spíše světlejší barevný odstín – později během leštění poněkud ztmavne.

Povrch nábytku také nesmí vykazovat žádné nerovnosti

Prohlubně mohou být vyrovnány vlhkým hadrem a žehličkou, vyčnívající dřevní vlákna odřezána velmi jemným brusným papírem (zrnitost 180). Přitom se musí pracovat ve směru dřevních vláken, aby se nedělaly na dřevě rýhy.

Škrabka

Dobrého výsledku lze při předběžné přípravě povrchu dosáhnout také škrabkou – tak dobrého, jak dobře je její ostří obtaženo. Škrabka nesmí mít v žádném případě ostří poškozené, aby nebyl opracovaný povrch poškrábán.

Směr dřevních vláken

Také škrabkou se pracuje jen ve směru dřevních vláken. Kdyby vznikaly při rovnání škrabkou nestejně velké hoblinky, je třeba její čepel obtáhnout na olejovém obtahovacím brousku.

Základní nátěr dřeva

Přebroušenou plochou pečlivě zbavte prachu. Použijte k tomu co nejtvrdší kartáč nebo smetáček, aby se prach dostal i z pórů dřeva. Nestačí setřít prach hadrem, protože přitom se jemná brusná moučka odstraní jen povrchově – v pórech naopak prach zůstává a zhoršuje výsledek leštění.

Dřevo, které nebylo mořeno

může mít po přebroušení „bledý” vzhled, tu a tam se mohou vyskytovat malé rýhy. Po napouštění, které následuje, se to velmi rychle změní.

Tvrdý základ

Nyní se dřevo opatří základním nátěrem. Tento „tvrdý základ” zajišťuje rovnoměrnou vsákavost dřeva, v němž se uzavřou buňky, které jsou na jeho povrchu. Přitom se lehce zvýrazní struktura dřeva, která získá trochu intenzivnější barevný odstín a nebude tak vybledlé jako předtím.

 

  • S touto změnou barevného odstínu musíte počítat předem při moření dřeva: také barevný odstín dodaný mořením, bude poněkud tmavší.

Při nanášení základního nátěru na dřevo

pracujte plynulými tahy štětcem ve směru dřevních vláken. Dřevo schne poměrně rychle, rychlým postupem při práci zabráníme tomu, aby byl základní roztok nanesen v příliš velkém množství. Musel by být jinak znovu odstraňován s rizikem, že přitom povrch poškodíte.

Přebroušení dřeva

Základní nátěr musí po dobu, udanou v návodu k upotřebení, schnout, především ale dobře vytvrdnout. I když se zdá být povrch dřeva již po krátké době suchý, než začnete s další operací, měli byste alespoň dvanáct hodin počkat. Také roztok, který vnikl hlouběji pod povrch dřeva, musí být úplně vytvrzen.

Ostrý řez

Po prvním nátěru se mohou na povrchu dřeva objevit vyčnívající dřevní vlákna, která je nutno čistě odřezat. Také nebyl-li základní roztok nanesen dostatečně rovnoměrně, odstraní se všechny nově vzniklé nerovnosti lehkým přebroušením jemným brusným papírem (zrnitost 240) nebo ocelovou vlnou.

Také pro tuto operaci platí, že je třeba důkladně odstranit s povrchu brusný prach. Především po broušení ocelovou vlnou je nutno věnovat největší úsilí tomu, aby na ploše nezůstala ani stopa po ocelových částečkách.

Vyplňte póry politurou a vyleštěte povrch

Tento pracovní postup je rozhodující pro konečný vzhled leštěného výrobku: otevřené póry, které vznikly při základním nátěru dřeva, musí být – aby vznikla dokonale hladká plocha – zaplněny. K tomu se použije roztok šelaku v poměru 1:1 ve směsi s mletou pemzou.

Smíchejte šelak a příslušné množství ředidla

v dostatečně velké nádobě a připravte si malé hladké prkénko nebo širokou lištu. Nasypte na prkénko trochu mleté pemzy. Vložte zlehka hubku do pemzové moučky a pastovitou směs této moučky s leštícím roztokem nanášejte.

Nejprve pokryjte širokými tahy plochu směsi

kterou pak roztírejte ve směru, kolmém na směr dřevních vláken. Tím se pemzová moučka zatře do pórů a jemných trhlinek dřeva a nezůstane jen položena na povrchu.

 

Práce je hotova, když již žádná pemza nezůstává jako bílý povlak

na ploše a všechny póry jsou ucpány. Doporučuje se nepracovat s příliš řídkou pastovitou směsí, protože se pak snáze z pórů zase vydře. Také byste neměli roztírání zbytečně prodlužovat, došlo by ke stejnému nežádoucímu jevu.

Další zpracování

Výsledkem dosud vykonané práce je hladká plocha, na níž již nejsou zjevné žádné prohlubně ani jemné trhlinky nebo vrypy.

Doporučuje se ještě přetřít leštěnou plochu

hubkou bez ředěného roztoku a pemzové moučky. Na mírně lesklých plochách, které přitom vznikají, lze dobře rozeznat případné zbývající prohlubeninky, jež je třeba ještě opravit.

Dřevěná plocha musí být nejméně jeden den v klidu

aby se základní nátěr vytvrdil. Začne-li se s další prací příliš brzy, může s při nanášení krycí vrstvy dříve vytvořený povrch narušit.

  • Pokud jste zjistili po předchozí práci nějaký nedostatek na leštěné ploše, měli byste alespoň jeden den počkat, než jej budete směsí pemzy s roztokem odstraňovat. Také tato dodatečná oprava samozřejmě vyžaduje po dokončení aspoň den na vytvrzení před závěrečným leštěním.

Krycí povlak po vrstvách

Když směs s pemzovou moučkou v dřevěném povrchu dostatečně ztvrdla, lehce přebruste plochu buďto jemnou ocelovou vlnou, nebo brusným papírem se zrnitostí 220. Potom ji před nanášením krycího leštícího povlaku dokonale zbavte prachu.

Nejprve zasytíte hubku trochou ředidla

a přetíráte plochu pečlivě „osmičkovými” tahy. Ředidlo mírně rozpustí dříve nanesenou směs leštícího roztoku s mletou pemzou a tím zajistí dobré spojení tohoto podkladu s další vrstvou.

Potom opracujete plochu

rovněž tahy ve tvaru osmičky – leštícím roztokem, který rozředíte v poměru 1:1. Nechte roztok trochu vsáknout, než hubkou s roztokem – nyní již trochu silnějším nebo skoro neředěným – povrch namočíte a znovu plynulými osmičkovými tahy celou plochu přepracujete.

 

  • Protože se malé množství ředidla rychle odpaří, posouvá se hubka po povrchu čím dále obtížněji. Odborníci – řemeslníci si v takovém případě vypomáhají tím, že na povrch nakapou několik kapek leštícího oleje, který na ploše rovnoměrně rozetřou.

 

Olej můžete dát jak na samotnou plochu

tak na leštící hubku. Hubka sama pak klouže po ploše lehce, i když se ředidlo dále odpařuje a roztok v hubce je silně koncentrovaný.

  • Hubkou se může leštit tak dlouho, až je všechen roztok přenesen na povrch dřeva. První vrstva se nechává 24 hodin schnout, než se nanášení opakuje. Vždy nanášejte raději více co nejtenčích vrstev.

Vyleštění dřevěného nábytku

Při velmi kvalitním leštění sestává povlak ze tří až čtyř vrstev, ale již při dvou vrstvách lze dosáhnout uspokojivého výsledku, jestliže byly přípravné operace vykonány s patřičnou péčí.

Závěrečná fáze činnosti - doleštění

se označuje jako jemné leštění nebo doleštění. Nejdříve opět přetřete plochu samotným ředidlem. Povrchová vrstvička již zaschlého nánosu se přitom lehce rozpustí a lépe se tak spojí s nově nanášeným roztokem.

Leštící oleje

Pak naneste – podobně jako již dříve – na narušenou vrstvu několik kapek leštícího oleje. Hubka musí být po vypotřebování roztoku úplně suchá. Veďte ji po povrchu dřeva s postupně zmenšovaným tlakem.

Ředidlo

Nakonec navlhčete hubku trochou ředidla a leštěte plochu tak dlouho, až je hubka úplně suchá, ale stále ještě lehce klouže – a dřevo má jasný a lesklý povrch. Leštění je tím ukončeno. V ideálním případě se jím vytvoří na povrchu nábytku rovnoměrná, plně kompaktní „pleť”, která dřevo chrání a navíc podstatně zjednodušuje běžné ošetřování nábytku.

Doporučujeme :

  • Výroba pergol na míru Praha - firma pana Ladislava Žáčka vyrábí kuchyně na míru, skříně, kancelářský nábytek a především pergoly. Pan Žáček také renovuje a opravuje starožitný nábytek. Kontaktovat ho můžete na telefonním čísle : 608 184 307 nebo emailu : lada.zacek@centrum.cz
  • Tesařství, pokrývačství a klempířství Vysočina - firma pana Nováka nabízí kompletní renovaci a pokládku střech. Stavba pergol a altánů na mírů. Výstavba dřevěných domů a chat. Kontaktovat ho můžete na telefonním čísle :** 721904140,** nebo emailu : tesarstvi-h.myslova@centrum.cz.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8402 (vitejdoma.cz/zabava#8759)


Přidat komentář